Apr 15, 2011
57 Views

Tìm tài liệu Mới và HOT

Written by

1. Tài liệu mới

– gamespot.com ( news release)
– IMDB.com ( opening this week )
– softpedia.com

2.Tài liệu hot

– gamespot.com ( top game )
– IMDB.com ( tops at the box office )
– softpedia.com ( 7 day top downloaded item )

3. Keyword search

hot movies, hot games, …..

4.tìm forum

các từ khóa: foro, foros, warez, ….

Article Tags:
Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/