Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Trade Coin] Cách xem biểu đồ – Phân tích kỹ thuật – 15 – Các mô hình tiếp tục

May 15, 2017Category : MMO

Các mô hình tiếp tục (continuation patterns) là những mô hình phát tín hiệu là đường giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó. Ví dụ một cổ phiếu đang tăng rồi hình thành mô hình tiếp tục, sau khi mô hình tiếp tục được hình thành giá cổ phiếu lại tiếp tục tăng. Nếu một cổ phiếu đang giảm, hình thành mô hình tiếp tục thì sau khi mô hình tiếp tục hoàn thành xong thì giá cả lại tiếp tục giảm.

1. Mô hình lá cờ (Flag, Pennant)

2. Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle)

3. Mô hình tam giác tăng trưởng và mô hình tam giác xu hướng giảm (Ascending Triangle and Descending Triangle)

4. Mô hình chữ nhật (Rectangle)

5. Mô hình kênh giá (Price Channel)

6. Mô hình tách tay cầm (Cup with Handle)

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top