May 8, 2017
63 Views

[Trade Coin] Một số thuật ngữ

Written by

Margin: đặt cược
Long: đặt cược tăng giá (sell)
Short: đặt cược giảm giá (buy)
Dump: giá xuống
Pump: giá lên
Ripple: gợn sóng
Alt hoặc Altcoin: chỉ các coin rác nói chung
Buy : bit
Sell : ask

Article Tags:
· ·
Article Categories:
MMO
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/