Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

[Trade Coin] Một số thuật ngữ

May 8, 2017Category : MMO

Margin: đặt cược
Long: đặt cược tăng giá (sell)
Short: đặt cược giảm giá (buy)
Dump: giá xuống
Pump: giá lên
Ripple: gợn sóng
Alt hoặc Altcoin: chỉ các coin rác nói chung
Buy : bit
Sell : ask

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top