Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Two Is Better Than One (ft Taylor Swift) – Boys Like Girls

March 15, 2010Category : Music I like

I remember what you wore on the first day
You came into my life
And I thought hey
You know this could be something
‘Cause everything you do and words you say
You know that it all takes my breath away
And now I’m left with nothing

‘Cause maybe it’s true, that I can’t live without you
Well maybe two is better than one
There’s so much time, to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two, is better than one

I remember every look upon your face,
The way you roll your eyes, the way you taste
You make it hard for breathing
‘Cause when I close my eyes and drift away
I think of you and everythings okay
And finally now, we’re leaving

And maybe it’s true, that I can’t live without you
Well maybe two is better than one
There’s so much time, to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking two, is better than one

I remember what you wore on the first day
You came into my life
And I thought hey

Maybe it’s true, that I can’t live without you
Maybe two is better than one
There’s so much time, to figure out the rest of my life
And you’ve already got me coming undone
And I’m thinking

Oooh I can’t live without you
‘Cause baby two is better than one
There’s so much time, to figure out the rest of my life
And I’ve figured out with all that’s said and done
Two, is better than one

Anh vẫn nhớ trang phục em mặc vào ngày đầu tiên ấy
Em đã bước vào cuộc đời anh
Và anh nghĩ rằng
Em biết đấy, có thể là một điều gì đó
Bởi vì tất cả những điều em làm, những lời em nói
làm anh như nghẹt thở, em hiểu mà
Và giờ đây…bỏ lại anh chẳng còn gì

Có lẽ điều đó là định mệnh, rằng anh không thể sống mà thiếu em
Có lẽ rằng em ở bên vẫn tốt hơn khi chỉ có mình anh
Có rất nhiều thời gian, để hình dung ra cuộc sống mai sau
Và em đã làm cuộc sống anh trở nên dang dở
Anh vẫn nghĩ rằng có em ở bên sẽ tốt hơn khi chỉ có mình anh

Em vẫn nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh
Cách nháy mắt của anh, và tính cách của anh
Anh đã làm cho em xao xuyến
Bởi vì mỗi khi em nhắm mắt lại và suy nghĩ vu vơ
Em lại nghĩ về anh, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả
Nhưng cuối cùng thì chúng ta đã rời xa nhau

Có lẽ điều đó là sự thật, rằng anh không thể sống thiếu em
Có lẽ rằng có em ở bên sẽ tốt hơn khi chỉ có mình anh
Có rất nhiều thời gian, để hình dung ra cuộc sống mai sau
Và em đã làm cuộc sống anh trở nên dang dở
Anh vẫn nghĩ có em ở bên sẽ tốt hơn khi chỉ có mình anh

Anh vẫn nhớ trang phục em mặc vào ngày đầu tiên ấy
Em đã bước vào cuộc đời anh
Và anh nghĩ rằng

Có lẽ điều đó là sự thật, rằng anh không thể sống thiếu em
Có lẽ rằng có em ở bên sẽ tốt hơn khi chỉ có mình anh
Có rất nhiều thời gian, để hình dung ra cuộc sống mai sau
Và em đã làm anh trở nên dang dở
Anh vẫn nghĩ

Oohh anh không thể sống thiếu em
Bởi vì có đôi sẽ tốt hơn một mình đấy em yêu
Có rất nhiều thời gian, để hình dung ra cuộc sống mai sau
Và anh đã hình dung ra nó với tất cả những gì anh đã nói và đã làm
Có em ở bên sẽ tốt hơn khi chỉ có mình anh

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top