Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Varnish Dashboard – Theo dõi Varnish trực quan, realtime

March 20, 2018Category : IT & Network

Varnish Agent công cụ này khá đơn giản, không hiển thị được đầy đủ thông tin. Do đó, trong bài này mình sẽ giới thiệu thêm với caác bạn một công cụ mới, đó là Varnish Dashboard.

Varnish Dashboard là công cụ theo dõi Varnish thời gian thực hoạt động dựa trên Varnish Agent. Dashboard này cài đặt rất đơn giản mà vẫn cung cấp đầy đủ các công cụ để quản lý Varnish server cũng như xem logs, stats, VCL.

Varnish Dashboard còn hỗ trợ nhiều varnish server cũng một lúc, theo dõi và so sánh giữa các server.

Giao diện Varnish Dashboard:

Varnish Dashboard

Bans:

Bans

Manage Server:

Manage Server

VCL:

VCL

Logs:

Logs

Hướng dẫn cài đặt Varnish Dashboard

1. Cài đặt Varnish Agent 2

Đầu tiên bạn phải cài đặt Varnish, tất nhiên rồi.

Varnish Dashboard hoạt động dựa trên Varnish Agent nên bạn cần cài đặt Varnish Agent trước. Nhớ lấy thông tin username và password trong file /etc/varnish/agent_secret.

2. Cài đặt Varnish Dashboard

Mình sẽ cài đặt song song giao diện GUI cả Varnish Agent và Varnish Dashboard chung một thư mục. Do Varnish Agent có khả năng cấu hình tham số Varnish rất tốt, còn Varnish Dashboard mạnh hơn ở khoản hiển thị thông tin.

Thao tác thực hiện trên CentOS. Trên Ubuntu có thể tương tự.

Di chuyển đến folder chứa Varnish Agent

cd /usr/share/varnish-agent/html/

Thay đổi tên file truy cập Varnish Agent

mv index.html vagent.html

Cài đặt Varnish Dashboard từ Github

yum -y install git
git clone git://github.com/brandonwamboldt/varnish-dashboard.git
mv -f varnish-dashboard/* .
rm -rf varnish-dashboard

Vậy là xong, bây giờ bạn đã có 2 đường dẫn:

  1. Truy cập vào Varnish Dashboardhttp://domain.com:6085/html/
  2. Truy cập vào Varnish Agenthttp://domain.com:6085/html/vagent.html

Xem thông tin chi tiết về dự án Varnish Dashboard tại đây.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top