Oct 31, 2008
58 Views

Xem Thumbail file PSD(Photoshop) và AI ( dành cho CS,CS2,CS3)

Written by

Thật ra nó cũng chỉ là 2 file dll và 2 registry thôi , cũng chỉ có 133k. Bạn đừng nói với mình là không load được đấy
Bây giờ đến các bước nhỉ?
1. Tắt hết chương trinh có dính đến Adobe
2.Copy 2 file psiicon.dll và aiicon.dll vào C:Program FilesCommon FilesAdobeShell , nếu bạn chưa có thư mục Shell thì tạo mới một cái cũng được.
3.Chạy 2 file registry trong thư mục vừa down về

Đã test tới WInxp …

download [hidepost]http://www.mediafire.com/?cmw5y1wbfzj[/hidepost] (login để xem link)

Article Tags:
· · ·
Article Categories:
IT & Network
    http://linholiver.com

    https://linholiver.com/diary/about/