Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Đối phó với các tập tin Winmail.dat

September 1, 2015Category : IT & Network

Khi bạn sử dụng Outlook 2010 hoặc Outlook 2007 để gửi thư email, người nhận thư sẽ thấy một tệp đính kèm có tên Winmail.dat

Mô tả sự cố

Khi bạn sử dụng Microsoft Office Outlook 2010 hoặc Microsoft Office Outlook 2007 để gửi thư email, người nhận thư sẽ thấy một tệp đính kèm có tên Winmail.dat. Bài viết này giúp bạn khắc phục sự cố này. Các Winmail.dat được gửi bởi người dùng sử dụng Microsoft Outlook như ứng dụng email của họ và những người có gửi như thiết lập Rich Text kích hoạt.Thiết lập Rich Text cho phép tất cả các định dạng ban đầu bao gồm cả màu sắc và phông chữ để được nhìn thấy bởi người nhận email.Vấn đề là điều này chỉ hữu ích cho người nhận những người sử dụng Microsoft Outlook.Nếu bạn đang sử dụng Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, hoặc vô số các khách hàng email khác, sau đó bạn sẽ thay vì nhận được các tập tin đính kèm Winmail.dat.

Làm thế nào để ngăn chặn việc gửi file winmail.dat

Nếu bạn sử dụng Microsoft Outlook như khách hàng mail của bạn và đã nhận được khiếu nại mà mọi người đang nhận được những tập tin này winmail.dat từ bạn, sau đó nó rất dễ dàng để tắt tính năng này vì vậy điều này không xảy ra.Để làm như vậy hãy làm theo các bước sau:

 1. Khởi động Microsoft Outlook.
 2. Nhấp chuột vào Tools.
 3. Nhấp vào Options.
 4. Click vào Mail Format tab.
 5. Trong Gửi tin nhắn này Định dạng danh sách, chọn Plain Text.
 6. Bây giờ hãy nhấp OK.

Điều này làm cho nó vì vậy phương pháp gửi mặc định của bạn sẽ được đồng bằng văn bản.Bằng cách sử dụng phương pháp này, bạn sẽ không còn có thể sử dụng định dạng, màu sắc, hoặc phông chữ, nhưng bạn được đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ có thể nhận được email của bạn như dự định.

Làm thế nào để xem các tập tin Winmail.dat

Nếu bạn là người nhận các tập tin Winmail.dat và muốn để có thể xem chúng có một số chương trình mà sẽ cho phép bạn làm như vậy.Các chương trình này sẽ giải mã các tập tin winmail.dat và cho phép bạn xem chúng như là họ đã có nghĩa là để được nhìn thấy.Dưới đây tôi đã liệt kê một vài chương trình sẽ cho phép bạn để giải mã các tập tin Winmail.dat:

WMDecode

 

Khắc phục sự cố

Quan trọng Phần, phương pháp hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows

Outlook 2010

Để ngăn Outlook 2010 gửi tệp Winmail.dat, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm mục đăng ký DisableTNEF. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Thoát Outlook 2010.
  2. Khởi động Registry Editor.
   • Trong Windows 7, bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, gõ regedit vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp rồi nhấn Enter.
   • Trong Windows Vista, bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập regedit vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn Enter.

    Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

   • Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, sau đó bấm OK.
  3. Định vị rồi chọn khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preference
  4. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  5. Gõ DisableTNEFrồi nhấn Enter.
  6. Bấm chuột phải vào DisableTNEFrồi bấm Sửa đổi.
  7. Trong ô Dữ liệu giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
  8. Thoát khỏi Registry Editor.
  9. Khởi động lại máy tính.

Outlook 2007

Để ngăn Outlook 2007 gửi tệp Winmail.dat, hãy làm theo các bước sau:

 1. Cài đặt hotfix 957692.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  957692 Mô tả gói bản vá nóng Outlook 2007 (Outlook.msp): 28.10.2008
 2. Thêm mục đăng ký DisableTNEF. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Thoát Outlook 2007.
  2. Khởi động Registry Editor.
   • Trong Windows Vista, bấm vào Bắt đầunút Bắt đầu, nhập regedit vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm rồi nhấn Enter.

    Kiểm soát Tài khoản Người dùng Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc xác nhận của quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

   • Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, sau đó bấm OK.
  3. Định vị rồi chọn khoá con đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
  4. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, sau đó bấm Giá trị DWORD.
  5. Gõ DisableTNEFrồi nhấn Enter.
  6. Bấm chuột phải vào DisableTNEFrồi bấm Sửa đổi.
  7. Trong ô Dữ liệu giá́ trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
  8. Thoát khỏi Registry Editor.
  9. Khởi động lại máy tính.
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top