Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Ghép 2 hoặc nhiều Card Lan thành 1 ( Teamming ) để tăng tốc mạng

June 17, 2012Category : IT & Network
Ghép 2 hoặc nhiều Card Lan thành 1 ( Teamming ) để tăng tốc mạng

Ghép 2 hoặc nhiều Card Lan thành 1 ( Teamming ) để tăng tốc mạng

  1. Giới thiệu
  2. Cấu hình demo
  3. Cài đặt và kiểm tra


1.Giới thiệu

Một tính năng rất hữu dụng Advanced Network Services (ANS) teaming cái này chỉ áp dụng cho CARD LAN chip Intel® Gigabit Ethernet Controller. Nó cho phép ta gộp tối thiểu 2 và tối đa là 8 Port Lan trên mỗi teamming. thành 1 Port Teaming để tăng tốc băng thông cho hệ thống truy cập mạng của bạn.

VD1: Bạn có một hệ thống File Server Phim HD 20TB cần chia sẽ cho 10 người load cùng 1 lúc mà vẫn đảm bảo tốc độ từ 30mb – 100mb. ( Port lan client và switch là 1G nhé ). Nếu bạn dùng giải pháp trên sẽ giảm chi phí đáng kể thay vì phải dùng hệ thống SAN.

VD2: Bạn muốn thiết lập hệ thống bootrom không hdd gameserver ( khoảng 60-100 client ). Bạn muốn cải tiến bang thông trong mạng để đáp ứng nhu cầu truy cập đến server.

VD3: Bạn đang sử dụng Hyper-V và có một storage riêng. Trên Hyper-V map trực tiếp giao thức ISCSI để tạo hdd từ storage về Hyper-V (Storage vd Qnap )muốn cải thiện tốc độc truy cập từ Hyper-V và storage.

Sau đây mình xin hướng dẫn cách sử dụng trức năng teamming trên chip Intel. Advanced Network Services (ANS)

Khi cài Driver lan nhớ check vào

Vào manager click chuột phải chọn property để thấy tab teaming.

Ở đây mình sẽ dùng 4 Port lan để ghép thành 1 Port Teamming, đặt tên là teamming1-4
2 Port onboard có trên main và 2 Port từ card Lan Super AOC –SG-I2

2. Cấu hình demo

Cấu hình server demo

Super X8DTL-i Motherboard
Processor Intel® Xeon® QC E5606
Memory 2GB DDR3 ECC1
Hard Disk 250G WD RE4
Heatsink Components SNK-P0046P
Option : Lan AOC-SG-I2

Ở đây ta chỉ chú ý đến Card lan. Nhớ là lan chip Intel nhé.

2 Port Lan Onboard main X8DTL-I

2 Port Lan AOC-SG-I2

Cắm AOC-SG-I2 vào main X8DTL-I

Cài đặt và kiểm tra.

Sau cài hệ điều hành và đầy đủ driver đặc biệt là Driver lan.

Driver lan. Chú ý chekc vào Advanced Network Services

Cấu hình teamming. Ở đây tôi chỉ ghép 4 Port lan để load balancing với nhau. Các option khác mọi người tự tìm hiểu nhé.
Click chuột phải vào 1 lan bất kỳ chọn Property

Trong Tab Genaral > chọn Configure

Chọn Tab Teamming

check vào teaming như hình. Click vào NewTeam đặt tên là Teamming 1-4

Check vào các card lan muốn gộp lại. ở đây tôi chọn 4.

Chọn loadbanacing cân bằng tải cho các lan.

Hoàn thành cấu hình, bắt đầu kiểm tra….

4 Port này hỗ trợ tối đa là 4 G. Nhưng vì mình dùng swithc 100mb nên tốc độ chỉ còn 400mb 

IP cấp cho Port Teamming do mình tạo ra là 192.168.1.28.

Kiểm tra lại 1 trong 4 port lan sẽ ko thấy cấp IP. do mình đã cấu hình teamming.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top