Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Giấu file nén vào trong ảnh

June 26, 2008Category : IT & Network

Trước tiên ta cần 1 file ảnh và 1 file rar đặt trong thư mục Test nằm ở ổ C….

Vào Start, chọn Run điền cmd vào hộp thoại và ấn Enter. Cửa sổ Command Prompt sẽ được hiện ra. Bạn gõ vào đó câu lệnh CD để đưa con trỏ về thư mục gốc. Sau đó đánh tiếp CD và tên thư mục mà bạn thiết lập, cụ thể ở đây là CD Test. Bây giờ, bạn gõ tiếp câu lệnh sau: copy /b hinhanh.jpg + test.rar hinhanhtest.jpg (lưu ý các khoản trống trong câu lệnh) và nhấn Enter.

Sau đó bạn quay ại thư mục Test ấy coi  mở file hinhanhtest.jpg ra =  cách: – click bình thường vào sẽ mở ra file ảnh bình thường -bật winrar lên và truy xuất file ảnh đó – đỏi tên file hinhanhtest.jpg thành hinhanhtest.rar

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top