Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Hack mạng Wireless ( Crack WEP Key )

June 10, 2008Category : Bug & Security

-Đầu tiên các bạn khởi động vào linux với quyền root
-Chạy Shell
Sau đó gõ vào show-wireless-interface.sh
ở đây sau khi nhấn enter máy sẽ báo là có 1 thiết bị mạng ko dây ở đây là wlan0
-Vì fat dùng Kismet để scan mạng nên đầu tiên fat kiểm tra xem file config của chương trình đã config đúng với hệ thống của fat hay chưa….
Fat chạy lệnh như sau ở shell: nano /etc/kismet/kismet.conf
Sau đó fat chạy kismet để bắt đầu quét mạng
Ok fat dò được mạng wlan như sau : tên là demoserver và ở channel 8 , mã hóa WEP
Ok bi h fat mở 1 shell khác lên và bắt đầu chuyển tới thư mục chứa chương trình aireplay
Fat đánh lệnh cd /fat/wireless/aireplay-2.2/
Ok giờ chúng ta đang ở thư mục aireplay-2.2
Sau đó fat khởi động aireplay bằng dòng lệnh
./start-aireplay.sh
Sau đó fat khởi động card wireless ./wlanng.sh start wlan0 8 (với wlan0 là tên thiết bị kết nối ko dây,còn 8 là channel của demoserver mà ta dò được ở trên)
Ok giờ tới phần quan trọng,fat bắt đầu chạy aircrack để bẻ khóa WEP key của demoserver
Fat mở shell và dùng lệnh cd để browse tới thư mục chứa aircrack:
cd /fat/wireless/aircrack-2.1/
Ok h chúng ta đã ở thư mục aircrack
Đầu tiên chúng ta sẽ capture tức bắt hay nôm na là lấy những gói thông tin mà demoserver đã truyền qua lại trong mạng (và đương nhiên việc capture này ko ngòai mục đích là dùng nó để dịch ngược lại WEP Key)
Fat đánh lệnh: ./airodump wlan0 fatdemo ở đây fatdemo là tên file để lưu dữ liệu capture được vào.
Khi chúng ta chạy airodump chúng ta chú ý cột Ivs vì cái đó là cái wan trọng nhất đê hack,còn tại sao phải là nó thì các bạn có thể tham khảo ở trang chủ của chương trình.
Để hack được WEP Key thì chúng ta cần số lượng packets thu được ở cột Ivs là 100k-500k
Ok chúng ta lại mở shell khác lên để chạy aireplay
./aireplay –x 512 wlan0
Thì chương trình sẽ hỏi là có use các gói thông tin hiện hữu ko?
Các bạn sẽ chọn sao cho cái BSSID của packet giống với BBSID của demoserver hen
Nếu giống rùi thì bạn chọn y
Còn nếu chưa thì chọn n
Ok sao đó để chương trình capture và save packets lại khi mà packets thu được đã hơn 100k tức >102400 packets
Ok ở cửa sổ shell chạy aircrack bạn cũng ngưng capture luôn .
Sau đó bạn đánh lệnh ls –l để xem àh cái file capture mà ban nãy fat chạy file fatdemo.cap đã được 159991082 bytes rùi ok fat chạy aircrack để crack WEP key đây
./aircrack –n 64 fatdemo.cap (-n 64 ở đây nghĩa là WEP chọn crack lọai WEP key mã hóa 64 bits)
Key found gồm 10 chữ số chẳng hạn như 11hh22aa22
Ok h fat config lai card wifi của mình
iwconfig wlan0 key 11hh22aa22
Enter hehe ping tới google thử coi được ko,yeah good kết nối được rùi !

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top