Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Làm nền cho thư mục và icon cho ổ đĩa

June 9, 2008Category : IT & Network

Cách này bạn còn có thể làm với các ổ USB nữa

1.Tạo 1 file desktop.ini để tạo nền cho thư mục

[ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Attributes=1
IconArea_Image=file_name.GIF //Cái này có thể đuôi :.jpg,.bmp
IconArea_Text=0x00A00000
[.ShellClassInfo] ConfirmFileOp=0

2.Tạo file auturun.inf để tạo icon cho ổ đĩa

[autorun] open=folder\file.exe
icon=myicon.ico

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top