Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Let the music heal your soul – Bravo All Stars

March 15, 2010Category : Music I like

Let the music heal your soul

Oh when someone writes a song
With a simple rhyme
Just a song
Where the feelings show

And if someone feels the same
About the simple song
Oh sometimes
You just can hear them sing

Music gives you happiness and sadness
But it also, it also heals your soul

Chorus
Let the music heal your soul
Let the music take control
Let the music give you
The power to move any mountain

Or if someone plays piano
With some simple chords
So melodic
And endearing too

Oh if someone plays guitar
With the old piano
Then maybe
You can hear them sing

Music gives you happiness or sadness
but it also, it also heals your soul

Chorus
Let the music heal your soul
Let the music take control
Let the music give you
The power to move any mountain

Oh yes
Let the music heal your soul
Let the music take control
Let the music heal your soul
Oh, oh yes

Let the music heal your soul
Let the music take control (take control)
Let the music heal your soul (heal your soul)
Let the music take control (let the music take control)
Let the music heal your soul
Let the music take control (oh yes)
Let the music heal your soul (everybody make
Let the music take control (let the music take control)
Let the music heal your soul (let it heal your soul)
Let the music take control (oh, oh)
Let the music heal your soul
Let the music take control

Hãy để âm nhạc xoa dịu tâm hồn – Bravo All Stars

Khi ai đó viết lên một bài ca
Với những giai điệu đơn sơ
Một bài ca …
Về những xúc cảm của chúng ta

Và nếu có ai đó cảm thấy lòng bình thản
Trước một bài ca
Hay có khi nào
Bạn chợt nghe ai hát

Âm nhạc mang lại cho chúng ta hạnh phúc và nỗi buồn …
Và xoa dịu tâm hồn của bạn

Hãy để âm nhạc xoa dịu tâm hồn
Hãy để âm nhạc chỉ đường cho bạn
Hãy để âm nhạc cho bạn biết
Sức mạnh của chính mình có thể băng qua ngọn núi cao

Khi ai đó dạo trên cây dương cầm
Với những cung ngân vang mộc mạc
Du dương làm sao
Quyến rũ biết nhường nào

Khi có ai gảy đàn ghita
Hòa vào tiếng dương cầm trầm ấm
Và có khi nào đó
Ta có thể nghe họ hát ca

Âm nhạc mang lại cho chúng ta hạnh phúc và nỗi buồn …
Và xoa dịu tâm hồn của bạn

Hãy để âm nhạc xoa dịu tâm hồn
Hãy để âm nhạc chỉ đường cho bạn
Hãy để âm nhạc cho bạn biết
Sức mạnh của chính mình có thể băng qua ngọn núi cao

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top