Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Remote desktop with multiple users and multiple session – 2008r2 -2012

January 29, 2015Category : IT & Network

. Ý tưởng và mục đích:Hiện tại, người dùng máy chủ Windows hoặc các hệ thống HĐH dùng Windows hoặc hệ thống ảo hoá VMware Labs rất quan tấm tới các giải pháp có thể điều khiển từ xa vào hệ thống mạng Extranet / LAN với nhiều tài khoản cấp cho người dùng với một vài địa chỉ IP Public …

2. Bước khởi đầu:
bạn nên làm các bước sau để cài và cấu hình Remote Desktop Host Server link tham khảo: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754307.aspx

3. Tiếp theo: cấu hình các bước thì thấy chỉ có thể dùng Remote Desktop cho nhiều users truy cập cùng lúc qua port 3389 SSL/TLS chỉ được thử 120 ngày.
Quá khó nếu muốn dùng vĩnh viễn không cần Licence, chi bằng dùng phần mềm hack ?, keygen hay crack hay VNC hay Teamviewer hay phần mềm khác vậy ? đây đúng là ngõ cụt hay là thất bại và bạn có thể dừng bước ?

4. Bật mí sau khi bị bí (7 năm rồi):
Làm lại một cách khác có lô-gic hơn và dễ phát hiện ra lỗi để kiểm soát lỗi hơn
Tôi mò ra lỗi trên Windows Server 2012 và 2008 R2 cùng kiểu lỗi sau:“No remote Desktop License Server available on RD Session Host server 2012 (event id 1130).”Error in RDS 2012:EventID: 1130

Source: TerminalServices-RemoteConnectionManager

The remote session was disconnected because there are no Remote Desktop client access licenses available for this computer. Please contact the server administrator.”

5. Thuốc chữa đây rồiHãy xoá tham số này trong Regedit “REG_BINARY in”HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Terminal Server\RCM\GracePeriod(hãy để phân quyền ở mức ownership để có thể xoá được key này.)

Sau đó khởi động lại tất cả Remote Desktop services.
Chú thích: bây giờ nếu bạn không thể xoá được hoặc chưa xoá được key nàyBạn cần thay lại quyền ownership cho Admin users và có full control để xoá key đó.

Bấm vào key cần ownership . Chọn menu Edit bấm Permissions> bấm tiếp Advanced và sau đó bấm Owner tab.

Nhóm chọn Replace owner on subcontainers and objects và bấm new owner, và sau đó bấm OK.
Bước tiếp theo nên kiểm tra các cấu hình RDP Session Host Server Configuration:

Tái bút:
mọi thứ đã hoàn tất rồi, giờ là lúc các bạn nên thử kết nối remote desktop vô tội vạ vào máy chủ Windows server 2008 R2 / 2012 sau khi đã cấu hình hoàn tất để thử với độ 15 – 35 accounts xem máy Remote Desktop có đáp ứng hay từ chối hoặc bị disconnect hoặc bị đơ do quá tải  ?
Chúc các bạn thành công !

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top