Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Sử dụng Hiren’s Boot cho Laptop, Desktop không hỗ trợ Hiren’s Boot CD

January 25, 2010Category : IT & Network

Yêu cầu phải có:

http://rapidshare.com/files/340801046/BootDos.rar ( 546.54k )http://rapidshare.com/files/340800705/Boot_Files.rar (Để chép đè vào USB khi đã format bằng HP xong) Boot_Files.rar ( 956.27k )

5. Boot FileTiến hành:

1. Download Tất cả về, giải nén ra riêng từng thư mục nhé.

2. Gắn ổ USB vào máy rồi chạy chương trình format chuẩn usb để định dạng cho ổ USB với các chọn lựa: FAT cho phần File system, đánh dấu chọn Create a DOS startup disk và chỉ định thư mục Boot Dos tại phần Using DOS system files located at: > bấm nút Start để chương trình tiến hành định dạng và chép 3 file hệ thống (command.com, io.sys, msdos.sys) lên ổ USB.

Sau đó khi format xong, bạn open folder Boot Files ra, copy toàn bộ trong đó chép đè vào thư mục gốc trong USB Flash của bạn.

Tiếp tục vào Start > Run > Nhập CMD > Enter

Trỏ tới ổ flash X:\ Enter (X là tên ổ Flash)

Sau đó từ dấu nhắc nhập lệnh:

attrib -s -h command.com > Enter
attrib -s -h msdos.sys > Enter
attrib -s -h io.sys > Enter

Mục đích hành động trên là sẽ cho hiện hình command.com để ngoài DOS phát hiện ra được em nó.

Sau đó Giải nén Hiren Boot ra, copy folder BootCD vào gốc của Flash Disk.

Thế là bạn đã tạo xong 1 USB Boot chạy được cho các dòng máy hỗ trợ USB HDD Startup rồi.

Bước tiếp theo là vào CMOS của các máy đó, chỉnh chế độ ưu tiên là USB-HDD hoặc USB-Flash tùy theo máy và save lại.

Boot và tận hưởng thôi.

Bài viết trên được tối ưu hóa để các bạn dễ dàng tạo 1 USB boot Hiren nhất nên đã làm sẵn các bạn các bước như xóa bỏ dòng lệnh bớt trong msdos.sys

Đó là lí do vì sao các bạn sẽ thấy vừa có Boot Dos và vừa có Boot Files ở đây

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top