Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Sửa lỗi không vào được Registry

June 9, 2008Category : IT & Network

Mỗi khi vào Regedit lại có thông báo là đã bị Administrator Disable(mặc dù tôi đăng nhập là Administrator).
Khắc Phục
Cách 1: Vào Run/gpedit.msc và apply lại cái disable ở chỗ user configuration/administrative template/system/prevent to access to registry editing tools

Cách 2: Bạn hãy copy những dòng lệnh sau đây và lưu thành file enableRegistry.js

var Shell = new ActiveXObject(“WScript.Shell”);

Shell.RegWrite (“HKCU\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersi on
\\Policies\\System\\DisableRegistryTools”,0,”REG_D WORD”);

– Double Click de chạy file này. Và bây giờ bạn có thể mở được Reg Tool.

– Tuy nhiên, khi bạn khởi động lại máy có thể sẽ bị chương trình spyware khoá lại. Vì vậy bạn cần phải kiểm tra xem những chương trình lạ nào chạy khi boot máy.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top