Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Summoners War | Những bước đi đầu

October 7, 2015Category : Gaming

Warning: Statically_Rewriter::rewrite_url(): Argument #1 ($asset) must be passed by reference, value given in /home/linholiver.com/public_html/wp-content/plugins/statically/inc/statically_rewriter.class.php on line 337

b1. tìm và awake con howl nước (lulu)
b2. tìm và awake con warbear wind (ramagos)
b3. tìm và awake con pixie wind (shannon) và garuda nước (konamiya)
b4. kéo 4 con ấy lên 4s
b5. đánh map tamor normal đến khi nào rớt con griffon wind (bernard)

b6. đánh map faimon normal đến khi rớt inu lửa (raoq)
b7. awake griff và inu vừa kiếm dc và kéo nó lên 4s
b8. kiếm bộ rune 3s cho toàn bộ mấy con trên rồi up lên +12

b9. lẩu con fairy kéo inu lửa lên 5s rồi theo thứ tự > pixie wind > griffon wind > warbear wind > garuda nước..v.v..
b10. đi xin sd của bearman light và inu light rồi kéo tụi nó lên 5s rồi awake luôn

b11. team cố định gồm inu light + pixie wind + griff wind.. mấy slot còn lại thì tuỳ pet địch có gì mà thêm bớt thuận hệ cho phù hợp..
kiếm mấy con ngon như werewolf light, dark, water, griff fire, vagabond light, mystic nước megan, Epikion Priest nước, prom thần chết light, harpu lửa

 

RUNES
*** Energy(sinh lực) tăng máu HP +15%
*** Fatal(chí tử) tăng sát thương Attack Power +30%
*** Despair(vô vọng) gây choáng – 25% cơ hội gây ra stun, nếu skill là stun rồi nếu không stun được sẽ xét đến cơ hội stun lần 2 của runes. – Stun do rune gây ra là không có chuyện bị kháng. – Skill đánh lan chỉ stun được lượt đầu tiên, các lượt sau không tính.
*** Focus(tập trung) độ chính xác Accuracy +20%
*** Vampire(hút máu) Life Drain +35% – Không hoạt đông với các kỹ năng mà sát thương theo máu địch và các kỹ năng bị động giúp hồi thêm máu
*** Violent(tàn bạo) thêm lượt đánh Get Extra Turn +20%
*** Will(quyết ý) kháng phép – Kháng phép 1 lượt khi vào trận đấu – Kháng phép 3 lượt nếu lắp đủ 3 bộ (6 viên) – Hiệu ứng cũng được kích hoạt nếu bắt đầu một cửa mới (Không tính d) – Chết mà hồi sinh thì không được buff lại – Có thể bị xóa bơi skill xóa buff
*** Revenge(báo thù) đánh trả – – 15% cơ hội đánh trả bằng skill 1 – Tăng 45% đánh trả nếu lắp đủ 3 bộ (6 slot) – Sát thương phản damage gây ra 75% Sức tán công cơ bản – Đánh trả không tính là lượt đánh – Không thể đánh trả lại nếu bị một đánh trả khác tán công (Không thì 2 thằng điên đánh nhau à :D) – Hiệu ứng rune Gây choáng Despair hay hút máu Vapire hoạt động chung với đòn đánh trả. – Có thể skill đánh đc nhiều lần khi đánh trả, giống cho Roaq hay Tyron,… – Nếu đang bị khiêu khích, phản đòn sẽ oánh thằng gây ra khiêu khích cho mình
*** Swift(thần tốc) tăng lượt đánh Attack Speed +25%
*** Guard(bảo hộ) phòng thủ Defense +20%
*** Endure(bền bỉ) kháng hiệu ứng Resistance +20%
*** Blade(đao) tăng tỉ lệ đòn chí mạng Critical Rate +12%
*** Shield(hộ thân) khiên bảo vệ – Ally Shield 3turns (15% of HP). Lắp nhiều được nhiều, cả đội lắp thì cộng dồn cứng như khiên. – Tạo khiên cho toàn đôi với 15% máu của quái trong 3 lượt – Tạo khiên lên 45% máu nếu lắp cả 3 bộ (6 slot) – Nếu đi arena cả 4 em quái lắp đủ 3 bộ mỗi em, khiên sẽ lên 180% tối đa cả đội. Vì hiệu ứng runes cho phép cộng dồn. – Hiệu ứng này hoạt động riêng biệt như khiên mà các em buff khác hay buff – QUa 1 cửa lại buff lại, trừ đi SD – Nếu chết được hồi sinh thì không hoạt động lại – Có thể bị xóa bởi skill debuff
*** Nemesis(phạt) tăng thanh tấn công ATK Gauge +4% (for every 7% HP lost) – Kích hoạt ngày sau khi máu bị mất, kể cả lúc đso được hòi máu, nhưng không hoạt động nếu không mất 7% máu một lúc. – Atk gauge tăng 12% nếu lắp cả 3 bộ (6 runes) – Rune không hoạt động nếu sát thương gây ra dưới 7% với kỹ năng đánh liên tiếp chỉ khi sát thương mỗi lần đánh là được tính
*** Rage(nộ) sát thương chí mạng Crticial Damage +40%
*** Destroy(hủy diệt)

 

Rune của một số quái tham khảo
howl nước (lulu) Energy-sinh lực (HP%)
warbear wind (ramagos) Vampire-hút máu (HP%/HP%/HP%)
pixie wind (shannon) Despair/focus-Vô vọng/tập trung (spd/HP%/HP%)
garuda nước (konamiya) Violent/Energy-Tàn bạo/sinh lực (Spd/Hp%/HP%)
griffon wind (bernard) Swift/Focus-thần tốc/tập trung (Spd/HP%/HP%)
inu lửa (raoq) Violent/Blade-Tàn bạo/Đao (Atk%/Crit R%/Atk%)
Sylph lửa(baretta) Despair/focus-Vô vọng/tập trung : Spd/Atk%/hp%
bearman light(ahman) Violent/Blade or Focus- Tàn bạo/Đao -tập trung (Hp%/Crit R%/Hp%)
inu light (belladeon) Violent/Revenge-Tàn bạo/Báo thù : spd/HP%/HP%
joker gió (lushen) Rage/Blade-Nộ/Đao (Atk%/Crit D%/Atk%)
Horus Water (Qebehsenuef) Despair/Focus-Vô vọng/tập trung (Spd/Hp%/HP%)
griffon fire (Spectra) Swift/Energy-thần tốc/sinh lực(Spd/Atk%/Hp%)
Grim Reaper light (Prom) Rage/Blade-Nộ/Đao(Atk%/Crit D%/Atk%) – needs good spd and crit rate sub stats
Werewolf light (Eshir) Energy-sinh lực(Hp%)
Epikion Priest nước (Rina) Energy x2/Endure-sinh lực/bền bỉ(Hp%/Hp%/Hp%)
Mystic witch nước (Megan) Swift/Focus-thần tốc/tập trung(Spd/Hp%/HP%)
vagabond light (Darion) Energy x2/Focus-sinh lực/tập trung(Hp%/Hp%/HP%)
neostone fighter fire (Trevor) Vampire/Nemesis-hút máu/phạt(Atk%/Crit D%/Atk%)
fairy light(Neal) Despair/Focus-Vô vọng/tập trung(Hp%/Atk%/Hp%)

 

– Tháo Rune Free: Thứ 7 đầu tiên của tháng
– Hall of Heores: Cuối tuần thứ 2 mỗi tháng

 

Bảng ghi chú các hiệu ứng

1938037_959872047411983_1106360409_n

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top