Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Tăng số lượng các địa chỉ IP trên con trong Services DHCP

February 28, 2014Category : IT & Network

Bài viết này mô tả phương pháp mà bạn có thể sử dụng để thay đổi số IP các máy chủ trên bất kỳ mạng con cụ thể. Ba phương pháp sau đây được bảo hiểm:

 • Phần mở rộng phạm vi
 • Resubnetting
 • Superscoping

 

Phần mở rộng phạm vi

Nếu bạn đã có một phạm vi DHCP và địa chỉ bắt đầu và kết thúc Địa chỉ không hiện nay bao gồm tất cả địa chỉ cho mạng con cho trước của bạn, bạn có thể tăng số lượng các địa chỉ trong phạm vi bằng cách mở rộng địa chỉ bắt đầu hoặc Địa chỉ kết thúc trong thuộc tính của phạm vi.

Các ví dụ sau cho thấy một Lớp c mạng với các thiết đặt sau:

Địa chỉ mạng con: 192.168.1.0
Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Ví dụ này mang lại một mạng lưới của các máy chủ 254 chiếm khoảng các địa chỉ từ 192.168.1.1 để 192.168.1.254.

Phạm vi bạn tạo có các tính chất sau:

Bắt đầu địa chỉ: 192.168.1.50
Kết thúc địa chỉ: 192.168.1.150
Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Để tăng số lượng các địa chỉ có sẵn cho khách hàng, bạn có thể thay đổi địa chỉ bắt đầu hoặc kết thúc địa chỉ như xa như 1 và 254, tương ứng.

Chú ý Trong phiên bản trước của Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), bạn phải mở rộng địa chỉ bắt đầu hoặc địa chỉ kết thúc trong gia số 32. Điều này không còn là trường hợp nếu bạn đang chạy Microsoft Windows NT 4.0 dịch vụ Gói 6 hoặc mới hơn.

Nếu phạm vi của bạn đã bao gồm phạm vi toàn bộ và là hoàn toàn được sử dụng, bạn chỉ có hai lựa chọn khác: superscoping hoặc resubnetting. Cả hai các tùy chọn này yêu cầu bạn phải làm cho kiến trúc để thay đổi của bạn mạng.

Đơn giản chỉ cần thay đổi các tham số phạm vi DHCP không cung cấp cho bạn bộ cho thuê. DHCP chạy trên đầu trang của kiến trúc mạng con mạng của bạn và có thể bàn tay ra địa chỉ Tuy nhiên bạn muốn. Luôn luôn đối xử với sự cần thiết để mở rộng phạm vi địa chỉ như một mạng con kiến trúc tập đầu tiên và quan trọng nhất. Sau khi bạn quyết định kiến trúc để sử dụng, bạn có thể cấu hình DHCP cho phù hợp với thiết kế mạng của bạn.

Resubnetting

Resubnetting là các thủ tục được đề nghị cho tăng một DHCP phạm vi khi phạm vi hiện hành đã hoàn toàn tiêu thụ mặt nạ mạng con hiện tại. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi bạn phải thay đổi tất cả các máy chủ mạng con và cổng. Nếu bạn có một phạm vi địa chỉ mà đã chạy ra khỏi địa chỉ máy chủ lưu trữ có sẵn, bạn có thể có thể thay đổi mặt nạ mạng con để bao gồm một phần lớn các địa chỉ máy chủ lưu trữ. Tuy nhiên, đơn giản chỉ cần thay đổi mặt nạ mạng con đòi hỏi rằng tất cả các router và khác tĩnh được giao các máy tính được thiết kế và tất cả các khách hàng DHCP đã gia hạn của họ thuê việc thu thập các thông số mới.

Ngoài ra, toàn bộ DHCP phạm vi hoặc phạm vi đầu tiên phải bị xóa bỏ và sau đó tái sử dụng mạng con mới mặt nạ. Tiềm năng cho các địa chỉ trùng lặp tồn tại trong giai đoạn này nếu bạn làm không thực hiện các bước để ngăn chặn cho thuê địa chỉ máy sử dụng khác có thể sử dụng. Mặc dù tất cả của nói trên hãy cẩn thận, resubnetting vẫn còn những khuyến cáo thủ tục. Cấu hình resubnetting tạo ra không có chi phí bổ sung vào các mạng con router hoặc cổng, và giữ tất cả các máy trên cùng phát sóng địa chỉ.

Ví dụ sau cho thấy một mạng con hết với sau cài đặt:

Địa chỉ mạng con: 192.168.1.0
Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Điều này mang lại một mạng lưới các 254 host với địa chỉ từ 192.168.1.1 để 1921.68.1.254.

Ví dụ sau cho thấy kết quả Nếu bạn dùng tùy chọn resubnetting:

Địa chỉ mạng con: 192.168.1.0
Mặt nạ mạng con: 255.255.254.0

Bây giờ bạn có một mạng lưới các chủ nhà 510 với địa chỉ từ 192.168.0.1 để 192.168.1.254 (đối với phạm vi 192.168.0.0), hoặc 256 mới có sẵn Địa chỉ DHCP.

Trước khi:
———192.168.1.0/24——-R——-192.168.5.0/24———

Sau khi:
———192.168.0.0/23——-R——-192.168.5.0/24———

Superscoping

Superscoping (cũng được gọi là multinetting) có thể đáp ứng của bạn yêu cầu. Nếu bạn không muốn thay đổi subnetting của một hiện có mạng, bạn có thể thêm thêm hợp lý mạng vật lý dây tương tự. Điều này đặt một gánh nặng thêm trên router hoặc cổng được cấu hình với nhiều mạng con hợp lý chạy trên một cổng vật lý duy nhất. Các bổ sung gánh nặng có thể dẫn đến hiệu suất giảm mạng. Các máy chủ trên một mạng con hợp lý phải được định tuyến thông qua cửa ngõ để giao tiếp với máy chủ bên kia mạng con hợp lý, mặc dù chia sẻ cùng một vật lý dây.

Các Ví dụ sau cho thấy một mạng con hết với các thiết đặt sau:

Địa chỉ mạng con: 192.168.1.0
Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Ví dụ sau cho thấy các kết quả nếu bạn sử dụng các superscoping tùy chọn:

Địa chỉ mạng con: 192.168.1.0 và 192.168.2.0
Mặt nạ mạng con: 255.255.255.0

Bây giờ bạn có hai mạng của 254 Host (tổng cộng 508 Host) với Địa chỉ từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.254 và 192.168.2.1 để 192.168.2.254, hoặc 254 vừa được sẵn DHCP địa chỉ.

Trước khi:
—–192.168.1.0/24——R—–192.168.5.0/24——–

Sau khi:
—–192.168.1.0/24 và 192.168.2.0/24—–R—–192.168.5.0/24——

Sau khi bạn quyết định lựa chọn mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể chọn các cấu hình DHCP tương ứng.

Nếu bạn sử dụng resubnetting tùy chọn, bạn cần phải xoá và tạo lại phạm vi DHCP với mạng con mới mặt nạ (nó là không thể thay đổi chỉ mặt nạ cho một phạm vi cụ thể). Nếu bạn đang phục vụ khách hàng hiện có trong một phần của phạm vi này, bạn nên bật phát hiện xung đột cho đến khi tất cả các khách hàng của bạn đang di cư vào các mới phạm vi. Hành động này đòi hỏi bạn phải thực hiện theo các bước sau:

 1. Cấu hình giao diện của mỗi bộ định tuyến được kết nối và thay đổi Địa chỉ IP cho giao diện kết nối, địa chỉ mạng con của nó, và mạng con mặt nạ.
 2. Xoá của bạn DHCP phạm vi hiện hành.
 3. Tạo ra một phạm vi DHCP mới với mạng con mới mặt nạ.
 4. Cho phép xung đột Retries tùy chọn trên máy chủ DHCP (tập 1 hoặc 2).
 5. Lực lượng của bạn khách hàng DHCP để làm mới của họ DHCP cho thuê.
 6. Thay đổi các địa chỉ IP, mặt nạ mạng con, và cổng nối mặc định trên mỗi máy chủ cấu hình tĩnh.

Khi bạn sử dụng tùy chọn superscoping, bạn cần phải superscope một số lượng các phạm vi với nhau. Tạo ra phạm vi mỗi cá nhân và sau đó tạo ra một superscope để kết hợp các phạm vi cá nhân. Hành động này cần thiết bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Thêm địa chỉ IP thứ cấp để bộ định tuyến hiện tại giao diện.
 2. Tạo ra một phạm vi DHCP mới cho các mới hợp lý mạng con.
 3. Tạo ra một superscope và thêm các cũ và mới DHCP phạm vi như trẻ em.
01.
© Oliver / All rights reserved.
To top