Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Thay đổi ký tự ổ đĩa

February 25, 2010Category : IT & Network

Khi chúng ta gắn thêm vào một thiết bị lưu trữ như đĩa cứng hay ỗ đĩa CD, DVD, hand drive, vào máy tính của mình, HDH Windows XP sẽ tự động gán một chữ cái đại diện cho thiết bị lưu trữ đó. Việc gán tự động này có thể gây ra một sự trùng lắp khi máy tính bạn của bạn có kết nối mạng và đang sử dụng một số ổ đĩa mạng có chữ cái đại diện giống như vậy.

Gặp trường hợp đó, bạn nên thay đổi chữ cái đại diện cho thiết bị lưu trữ trên máy tính của mình theo các bước sau:
• Click phải chuột lên biểu tượng My Computer, click Manage.
• Trong Computer Management, click chọn Disk Management. Bên cột phải, bạn sẽ thấy danh sách các ổ đĩa hay các thiết bị lưu trữ trên

• Click phải lên ổ đĩa hay thiết bị lưu trữ bạn muốn thay đổi ký tự đại diện, click Change Drive Letter and Paths.
• Click Change, sau đó click chọn một ký tự trong phần Assign the following drive letter. Sau đó click OK.

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top