Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Tránh Import không mong muốn vào Registry

June 9, 2008Category : IT & Network

Mổi khi ta Export registry file thì chương trình sẽ tự động tạo ra một tập tin có phần mở rộng là

REG để khi có sự cố thì bạn có thể nhấn đúp vào nó để Import trở lại nhưng khi không có sự cố

gì xãy ra đối với máy tính của bạn mà bạn lại vô tình nhấn đúp nó thì coi như bao nhiêu công lao

chính sửa trong Registry của bạn trở thành mây khói .

Điều này có thể được khắc phục nếu bạn thực hiện theo cách sau : Từ cửa sổ Windows Explorer

bạn vào menu Tools – Folder Options nhấp lên nhãn File Types , trong phần Registered file types

bạn tìm đến Registration Entries và nhấn đúp vào nó .

Cửa sổ Edit file type hiện ra , trong hộp Actions bạn nhấp chọn chữ Edit sau đó nhấp vào phần

Set Default .

Lần sau khi bạn nhấp đúp lên tập tin có phần mở rộng là RED thì Notepad sẽ mở ra chứ không

Import vào Registry . Bạn vẩn có thể Import bằng cách nhấp phải lên tập tin đó và chọn Merge .

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top