Portfolio
My Blog
Scroll down to discover
Search
Categories

Xem Thumbail file PSD(Photoshop) và AI ( dành cho CS,CS2,CS3)

October 31, 2008Category : IT & Network

Thật ra nó cũng chỉ là 2 file dll và 2 registry thôi , cũng chỉ có 133k. Bạn đừng nói với mình là không load được đấy
Bây giờ đến các bước nhỉ?
1. Tắt hết chương trinh có dính đến Adobe
2.Copy 2 file psiicon.dll và aiicon.dll vào C:Program FilesCommon FilesAdobeShell , nếu bạn chưa có thư mục Shell thì tạo mới một cái cũng được.
3.Chạy 2 file registry trong thư mục vừa down về

Đã test tới WInxp …

download [hidepost]http://www.mediafire.com/?cmw5y1wbfzj[/hidepost] (login để xem link)

01.
© Oliver / All rights reserved.
To top